Nylakkert

Når bilen er nylakkert

Da ny lakk trenger noe tid for å herde helt, anbefaler vi at det tas noen forholdsregler de første fire ukene:

  1. Ved kaldt/meget fuktig vær de første fire ukene, bør bilen med jevne mellomrom kjøres inn i oppvarmet lokale for gjennomtørking av den ferske lakken
  2. I samme periode bør bilen vaskes bare i rent, lunkent vann som ikke er tilsatt vaskemiddel. Unngå bruk av automatisk vaskemaskin de første fire ukene
  3. La aldri tett presenning, plast eller lignende ligge direkte på lakken over en lengre periode
  4. Polering bør ikke utføres de 4 første ukene etter lakkering. Unngå alltid polering i sterkt sollys
  5. Vask bilen jevnlig. Det er viktig å raskt fjerne veisalt, løvfall, innsekter, fugleekskrementer og lignende. En våt bil bør tørkes av og ikke "soltørkes"
  6. Unngå å feste magnetskilt, emblemer og lignende på fersk lakk
  7. Utsett ikke lakken for rubbing, bensinsøl, sterke løsningsmidler (tynnere) og lignende